Szellemi könyvek, hogy tanuljunk, hogy etikai-erkölcsi értékekre tegyünk szert

%

Ez az Én Szavam – Alfa és Omega

Jézus evangéliuma - Krisztus kinyilatkoztatásra, melyet időközben az igazi keresztények az egész világon ismernek

Original price was: 6.900Ft.Current price is: 3.450Ft.

Az ár 5% reduced VAT áfát tartalmaz
A szállítási költség külön tétel
Ez az Én Szavam
Azonnal szállítható 2-3 munkanapon belül postázható **

Termékleírás

A Názáreti Jézus nem alapított vallásokat, nem iktatott be papokat és nem tanított dogmákat, szertartásokat és kultuszokat. 2000 évvel ezelőtt az Igazságot hozta el Isten birodalmából: az Isten- és felebaráti szeretet tanítását az emberek, a természet és az állatok iránt, a szabadság, a béke és az egység tanítását. A szeretet Istenéről beszélt, a Szabad Szellemről – Isten bennünk. Az intézményes egyházak a mai napig visszaélnek az Ő nevével és békét hozó üzenetével, bekebelezik azt és bevonják dogmákkal, papi kultuszokkal és a kárhozat tanításával.

Most eljött az idő: Az emberiséggel szemben elkövetett végzetes csalás lelepleződik, és az Ő tanítása az Isten- és felebaráti szeretetről megszabadul a vallások bekebelező fátylától. „Jézus evangéliumára” építve, amely egy meglévő Biblián kívüli evangéliuma szöveg, Krisztus maga nyilatkozza ki – magyarázza, helyesbíti és mélyíti el – az Igazságot Gabriele által, aki Isten prófétanője és követe korunkban. Beszél a tényekről gondolkodásáról és életéről Názáreti Jézusként.

Az Örök Szó, az Egyetlen Isten, a Szabad Szellem szól Gabrielén keresztül úgy, ahogy Isten minden prófétáján keresztül, ahogyan Ábrahám, Mózes, Ézsaiás, Jób, Illés és a Názáreti Jézus, Isten Krisztusa által. A hatalmas kinyilatkoztatási műben, melynek címe „Ez az Én Szavam – Alfa és Omega” Krisztus Gabrielén keresztül, aki Isten prófétanője és követe, megszólítja Isten birodalmából a múltat, a jelent és a jövőt. Művében, mely egy történelmi mű, minden emberhez szól, hogy felvilágosítson arról, amit Názáreti Jézusként tanított, arról, hogyan telt földi élete, és feltárja az összefüggéseket is a nagy Megváltó Művel kapcsolatban, melynek eredete Isten birodalmában van.

A tartalomból:
● A földi élet értelme és célja
● A Názáreti Jézus tanításának meghamisítása az elmúlt 2000 évben
● A fizikai test gyógyulásának előfeltételei
● Jézus a házasságról tanít
● A Hegyi Beszéd
● Isten lényéről
● Isten nem fenyít és nem büntet
● Az „örök kárhozat” tanítása Isten gúnyolása
● A sötétség harca Isten terve és igaz prófétái ellen
● Jézus szerette az állatokat és síkra szállt értük
● Az ember károsítja és pusztítja az életet a Földön
● A vetés és aratás törvénye a teremtéssel szemben is érvényes
● A férfi és a nő egyenrangúsága
● Jézus, a Krisztus Megváltó Tettének igazi jelentősége
és még sok más fejezet …

Ez az Én Szavam
Ez az Én Szavam – Alfa és Omega
Original price was: 6.900Ft.Current price is: 3.450Ft.